Barmästare 2021

Under Vintermötet 2021 valdes en ny Barmästare till A-baren. A-baren brukar vanligtvis hålla bar i skolans entréplan en gång i månaden, där man kan ta en afterschool-drink och mingla med de andra årskurserna. Valberedningen valde att nominera Gustaf Delebeck som tidigare har suttit på posten som Barmästare under 2020. Förut har Gustaf delat på posten […]

Kamratstipendiet 2021

Under Vintermötet 2021 nominerade mötet två kandidater till Kamratstipendiet, som varje år delas ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen.  De två kandidaterna hade fått flera nomineringar vardera. Emmy är en riktig vän som alltid ställer upp för frågor och stöd när man behöver det. […]

Fanbärare 2021

Under Vintermötet 2021 utsågs årets Fanbärare. Att vara Fanbärare är ett hedersuppdrag som ges till någon i sektionen som gjort ett bra arbete inom sektionen. Som Fanbärare har man den ärofyllda uppgiften att bära sektionens fana vid högtidliga ceremonier med THS Fanborg. Detta uppdrag har i år givits till Pernilla Karlsson och uppdraget som Vice […]

Excellence 2020

Excellencestipendiet delas varje år ut av Samhällsbyggnadslänken till en person per sektion (A, IsB, S och W) som har gjort framstående insatser inom studentverksamheten och sektionen. Det kan till exempel vara styrelsearbete, arbete inom ett utskott eller andra former av initiativ på sektionen. Alla fyra stipendiater bjuds in att åka på en studieresa tillsammans med […]

Vintermöte 2021

Sektionens Vintermöte 2021 kommer att gå av stapeln den 11/2 kl 17:30. Alla deltagare får en värdecheck hos Karma då det sker digitalt och möjligheten att bjuda på mat, som sektionen brukar, inte finns. Excellencen för 2020 kommer att avslöjas, likaså vem/vilka som får Kamratstipendiet. Ny JML-ansvarig student, Hållbarhetsansvarig student samt Barmästare kommer att utses, […]

Kamratstipendiet

Kamratstipendiet delas varje år ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen. Naturligtvis skulle vi vilja ge det till varenda en på vår fina skola men det går dessvärre inte. Det vi kan göra är att ge det till upp till tre personer som får dela […]

Tote bag competition

Styrelsen efterlyser sektionens första tygkasse. Är DU vår designer? Vi öppnar nu upp för en tävling om att få designa sektionens alldeles egna tygkasse, som kommer att finnas tillgänglig för försäljning under vårterminen och framåt. Vill du ha din design på tygkassen? För att delta skickar du in ditt bidrag i PDF-format senast 23:59 den […]

Excellence 2019

År 2019 Excellencestipendiet har gått till Julia Nordholm – som redan från början av sin studietid har visat stort intresse, engagemang och ansvarstagande för sektionen. 2019 satt hon som mottagningsansvarig – en post som kräver oerhört mycket av dess innehavare. Hon har visat hur driven hon är både i sitt arbete för sektionen och sina studier. Julia […]