May Newsletter – English version

Dear members, the summer is here and the spring term has come to its end. Time has come to enjoy the sun, its warmth and some well deserved time off! Contents: Principals decision regarding the autumn semester Closing of the A-school for the summer Friday-pub at Nymble Studentlunch Happy Summer President decision regarding teaching in […]

Get your ovve!

Idag, 22/5, kan du hämta ut din ovve eller köpa en på plats om du inte redan har beställt en! Tiderna är mellan 12-15, utlämning sker utanför A-skolan. Det går även att hämta ut sin ovve på måndag! Today (22/5) between 12-15 you can get your ovve, and if you haven’t already ordered one you […]

Vår-SM – Budgetrevideringar

I och med året som gått har heller inte de aktiviteter som planerades in inte kunnat genomföras. Detta leder till en stor differens i vår satta budget, vilket kommer att tas upp på vårSM. Här kommer därför en reviderad budget, som mer stämmer överens med de aktiviteter som har eller som kommer att genomföras. Budgetrevidering […]

Vår-SM – Proposition

Styrelsens proposition om ändring i ekonomisk policy. Styrelsen föreslår ändring av den ekonomiska policyn. Förslaget kan du hitta här Styrelsens proposition om stadgeändring. Styrelsen föreslår ändring av stadgarna. Förslaget kan du hitta här. Områden som berörs är följande: ● Korrigeringar Det finns en del förändringar och förtydliganden som behöver göras för att stadgarna ska stämma […]

Vår-SM

Dagordning Det har äntligen blivit dags för A-sektionens vårmöte! Den 18/5 smäller det och en massa smaskiga frågor står på agendan. Dels så kommer ny Ordförande att väljas, ny ansvarig för Arkipelago samt JML-ansvarig student kommer att utses.  Budgetrevidering står även på schemat på denna fullspäckade kväll, som du absolut inte vill missa! Alla deltagare får […]

Earth day – Climate Collage

2021 April 22nd is ”Earth Day”: Nothing special with that day really… Unless you decide to make it special! One way to make it special, is to join Klimat Kollage (the Swedish group of the Climate Collage) at their special Climate Collage sessions for Earth Day at April 22nd 6:30 to 9:30 PM CET, and […]